Bilety

BILETY

krypta + kaplica bł. Doroty (trasa mała) – 5,00 zł
krypta + kaplica bł. Doroty + katedra; normalny – 10,00 zł
krypta + kaplica bł. Doroty + katedra; ulgowy – 8,00 zł
wieża dzwonna; normalny – 8 zł, ulgowy – 6 zł
Bilety zniżkowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom i osobom z grupą inwalidzką.